Cúp đúc đồng

mỗi trang
CÚP ĐỒNG ĐÚC CD008 Call

CÚP ĐỒNG ĐÚC CD008

- Cúp đồng doanh nghiệp - Hình thực tế - Trọng lượng 1,2 kg - Cao 350mm đáy 50x80mm - Cúp được thiết kế theo mẫu khách hàng - Hàng đọc quyền - Yêu cầu đúc ko bọt khí

Liên hệ: 0939 223 802
CÚP ĐÚC ĐỒNG Call

CÚP ĐÚC ĐỒNG

- Cúp đồng doanh nghiệp - Trao giải doanh nghiệp - Hình thực tế - Hàng độc quyền thiết kế theo mẫu khách hàng - Trọng lượng 1,3 kg - Cao 350mm - Đường kính đế 80mm - Cúp được thiết kế theo mẫu khách hàng - Hàng độc quyền

Liên hệ: 0939 223 802
CÚP ĐÚC ĐỒNG CD006 Call

CÚP ĐÚC ĐỒNG CD006

- Cúp đồng doanh nghiệp - Trao giải doanh nghiệp - Hình thực tế - Hàng độc quyền thiết kế theo mẫu khách hàng - Trọng lượng 1,3 kg - Cao 330mm - Đường kính đế 70mm - Yêu cầu đúc ko bọt khí

Liên hệ: 0939 223 802
CÚP ĐỒNG ĐÚC CD008 Call

CÚP ĐỒNG ĐÚC CD008

- Cúp đồng doanh nhân - Cúp ngôi sao - Hình thực tế - Trọng lượng 1,2 kg - Cao 300mm đáy 30x55 - Cúp được thiết kế theo mẫu khách hàng - Hàng độc quyền - Yêu cầu đúc ko bọt khí

Liên hệ: 0939 223 802
CÚP ĐÚC ĐỒNG CD003 Call

CÚP ĐÚC ĐỒNG CD003

- Cúp đồng doanh nhân - Hình thực tế - Trọng lượng 1,2 kg - Cao 300mm đáy 50x80mm - Cúp được thiết kế theo mẫu khách hàng - Hàng độc quyền - Yêu cầu đúc ko bọt khí

Liên hệ: 0939 223 802
CÚP ĐÚC ĐỒNG CD001 Call

CÚP ĐÚC ĐỒNG CD001

- Cúp đồng doanh nhân - Hình thực tế - Trọng lượng 1,2 kg - Cao 350mm đáy 30mm - Cúp được thiết kế theo mẫu khách hàng - Hàng độc quyền - Yêu cầu đúc ko bọt khí

Liên hệ: 0939 223 802
CÚP ĐÚC ĐỒNG CD005 Call

CÚP ĐÚC ĐỒNG CD005

- Cúp bạc HTV - Hình thực tế - Hàng độc quyền thiết kế theo mẫu khách hàng - Trọng lượng 1 kg - Cao 330mm - Đường kính đế 60mm - Cúp được thiết kế theo mẫu khách hàng - Hàng độc quyền - Yêu cầu đúc ko bọt khí

Liên hệ: 0939 223 802
CÚP ĐÚC ĐỒNG CD002 Call

CÚP ĐÚC ĐỒNG CD002

- Cúp đúc đồng bia sapporo - Hình thực tế - Trao giải doanh nghiệp - Hàng đọc quyền thiết kế theo mẫu khách hàng - Trọng lượng 1,3 kg - Cao 350mm - Đường kính đế 80mm - Cúp được thiết kế theo mẫu khách hàng - Hàng độc quyền - Yêu cầu đúc ko bọt khí

Liên hệ: 0939 223 802
CÚP ĐỒNG TENIC Call

CÚP ĐỒNG TENIC

- Cúp đồng tenic - Trao giải sự kiện quần vợt - Trọng lượn 1,5kg - Cao 400mm - Hàng thiết kế đọc quyền

Liên hệ: 0939 223 802

Top

   (0)